Du lich Hồ Hàm Lợn

Cho thuê lều trại tại Hồ Hàm Lợn
Danh mục trái

Trang Chủ > Bảng giá dịch vụ > Cho thuê lều trại tại Hồ Hàm Lợn

Thứ tư, 26.08.2015 17:02

 

Hình ảnh  Loại đồ Nhãn hiệu Đặc điểm, kích thước Giá thuê 1 ngày 
Lều 2 Việt Nam 2 lớp * (D) 2.0*(R) 1.6*(C) 1,2 50k
 Lều 4 Eureka 2 lớp * (D) 2.0*(R) 2.1*(C) 1,2 100k
Lều 6 Eureka Tetragon 8 2 lớp * (D) 2.6*(R) 2.3*(C) 1,55 120k
Lều 8 Campman 2 lớp * (D) 3.1*(R) 3.6*(C) 1,55 160k
Lều 10 Việt Nam 2 lớp * (D) 3.8*(R) 2.7*(C) 3,0 200k
Lều 12 Việt Nam 2 lớp * (D) 5.0*(R) 3.1*(C) 2,1 240k
Lều 14 Việt Nam 2 loại 280k
Lều 16 Việt Nam 2 lớp * (D) 7.0*(R) 4.1*(C) 2,1 320k

 

Túi ngủ  D 2.2 - R 0.9 C 0.33 30k

 

Tags:

[Trở về] [Đầu trang]